01
GRU 2008

Program Aktywności Lokalnej

logo_projektProgram Aktywności Lokalnej obejmuje bezrobotne 24 osoby w wieku aktywności zawodowej, mające trudności w integracji społecznej.Beneficjenci w ramach programu wykonują prace społecznie użyteczne jak również uczestniczą z zajęciach w Klubie Integracji społecznej.

Zajęcia w Klubie są realizowane z zakresu:
- wsparcia socjoterapeutycznego
- wsparcia doradczo – psychologicznego
- doradztwa zawodowego
- nauki stosowania technik komputerowych.
 
 
 

Uczestnicy projektu mogą korzystać również z indywidualnych konsultacji specjalistycznych w zakresie psychologicznym, prawnym czy też doradztwa zawodowego. Ponadto Program Aktywności Lokalnej skupia 10 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym.