20
PAZ 2014

Europejski Dzień Osób Starszych 2014

Europejski Dzień Osób Starszych

w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Iławie

17 października 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Iławie odbyła się zabawa taneczna z okazji Europejskiego Dnia Osób Starszych.

Odrobina historii: 14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało dzień 1 października za Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

Komisja Europejska, w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, zaprasza władze publiczne i organizacje wolontariackie z całej Europy do poświęcenia jednego dnia – czy to 1 października czy też dowolnego innego dnia października – na poszukanie nowych sposobów zaangażowania starszych wiekiem do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem i zachęca do zgłaszania inicjatyw.

Na zaproszenie pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Iławie przybyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku z Iławy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Iławie.

W trakcie zabawy były przeprowadzone konkursy, dla zwycięskiej drużyny zostały ufundowane nagrody w postaci wyjścia do pizzerii Da Grasso oraz w niedzielne popołudnie do iławskiej kręgielni.

Dzięki muzykantowi, który przygrywał do tej wspaniałej zabawy, seniorzy mogli wziąć udział w konkursie karaoke.