12
PAZ 2023

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że będzie realizowany Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 roku do października 2024 roku.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Opiera się on na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Iławie rozpoczyna kwalifikowanie odbiorców do udziału w Programie oraz wydaje skierowania osobom uprawnionym.

 

Kontakt:

- Anita Gross, tel. 89 649 97 23, e-mail: a.gross@mops.ilawa.pl

- Iwona Warmińska-Krajewska, tel. 89 649 97 23, e-mail: i.warminska-krajewska@mops.ilawa.pl

 

Opracowanie: Anita Gross