01
LIS 2008

Zarządzanie i organizacja

ilawa_herb

Pomoc społeczna w Iławie

Pomoc społeczną w Iławie od 1990 roku organizuje i prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który od 1992 roku, po przejęciu obiektu po byłym żłobku, stanowi centrum socjalne dla mieszkańców.

 

W obiekcie zlokalizowane są:

 • dzienny dom pomocy społecznej z zapleczem kuchennym, stołówką, świetlicą, salą rehabilitacyjną, pralnią oraz kabinami natryskowymi,
 • punkt konsultacyjny świadczący usługi prawne i psychologiczne,
 • magazyn rzeczy nowych i używanych przekazywanych do nieodpłatnego rozdawnictwa,
 • magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i punkt naprawy tego sprzętu.

Zadania pomocy społecznej realizujemy poprzez zawodową kadrę socjalną, usługi punktu konsultacyjnego oraz usługi dziennego domu pomocy społecznej, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

Stosujemy następujące formy pomocy:

 • pomoc pieniężną,
 • pomoc w naturze,
 • pomoc w usługach – opiekuńczych i obiadowych (dowóz obiadów do miejsca zamieszkania oraz spożywanie posiłków w miejscowej stołówce), pralniczych i kąpielowych,
 • pomoc w postaci pracy socjalnej,
 • pomoc prawną i psychologiczną,
 • finansujemy dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach,
 • organizujemy i finansujemy półkolonie i półzimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 • pokrywamy koszty pobytu dzieci w przedszkolach,
 • usługi dziennego domu pomocy społecznej: zajęcia kulturalno – rekreacyjne, obiady, rehabilitacja – kinezyterapia, fizjoterapia, terapia zajęciowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie prowadzi również ośrodki wsparcia, które zlokalizowane są w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej, Wiejskiej i Jazimierza Jagiellończyka.

Mieszczą się tam:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
 • Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin problemowych,
 • Punkt interwencji kryzysowej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub innej sytuacji kryzysowej.
 • Klub Integracji Społecznej,
 • Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej,

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie prowadzone są także sprawy z zakresu:

 • dodatków mieszkaniowych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • zaliczki alimentacyjnej,
 • przyznawania prawa do świadczeń zdrowotnych.

ZARZĄDZANIE w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w IŁAWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Grażyna Kemska

Dział Pomocy Środowiskowej
Aneta Nica

Dział Pomocy Instytucjonalnej
Danuta Nastaj - Kierownik Działu

Dział Finansowo-Księgowy i Zamówień Publicznych
Cecylia Józefowicz - Główna Księgowa

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych
Maria Krakos - Kierownik Działu