25
PAZ 2018

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.2017

 dotyczy realizacji celów określonych w Strategii w latach 2016 - 2017 

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016 – 2025

Proszę kliknąć link poniżej, aby otworzyć/skopiować plik (PDF albo DOCX).

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława (PDF)

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława (DOCX)