07
KWI 2022

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 2022

Monitoring Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych

w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016 – 2025

 

W związku z obowiązkiem monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016 – 2025 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

Monitoring obejmuje okres 2020 – 2021 r.

Wypełniony dokument proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: a.nica@mops.ilawa.pl do dnia 27 kwietnia 2022 roku.

Proszę kliknąć link poniżej, aby otworzyć/skopiować plik (DOCX).

Ankieta - Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława