08
MAJ 2024

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (2016 – 2025)

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016 – 2025

W związku z obowiązkiem monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016 – 2025 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

Monitoring obejmuje lata 2022 – 2023

Wypełniony dokument proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl do dnia 22 maja 2024 roku.

Proszę kliknąć link poniżej, aby otworzyć/skopiować plik (DOCX).

Ankieta - Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława