10
LIS 2021

Konsultacje w sprawie Programu Wspierania Rodziny. 2022-2024

Zaproszenie na konsultacje społeczne w zakresie projektu

Program Wspierania Rodziny

w Gminie Miejskiej Iława na lata 2022-2024

 

W związku z przeprowadzeniem konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2022 - 2024. Zapraszamy do składania własnych propozycji zmian oraz uwag do Programu.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, wniosków oraz pozyskanie dodatkowych informacji i uwag w sprawach szczególnie ważnych dla funkcjonowania rodzin w Iławie.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  15.11.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 29.11.2021 r.

Treść zarządzenia, program, projekt uchwały oraz formularz, stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia.