30
PAZ 2023

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PP 2021 Plus – efekty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 560 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 6,72 tony żywności w formie 560 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021 plus dla 560 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.

Opracowanie: Anna Stawiarska