23
STY 2015

Podsumowanie projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie

mops efs rndDobiegła końca realizacja projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, którego kolejne edycje były realizowane w latach 2008-2014. Prezentujemy niewielki ułamek pozytywnych efektów wypracowanych w wymienionym okresie.

We wszystkich edycjach projektu wsparciem objęto ponad 700 podopiecznych MOPS w Iławie. Łączna kwota dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 2.711.605,14 zł. Zrealizowano szkolenia zawodowe oraz kursy dla 638 osób. Ze wsparcia asystentów rodzin skorzystało 57 rodzin. Stażem zawodowym objęto 29 osób.

 

 

 


kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić…

Konfucjusz

     

     Dobiegła końca realizacja projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, którego kolejne edycje były realizowane w latach 2008-2014. Prezentujemy niewielki ułamek pozytywnych efektów wypracowanych w wymienionym okresie.

We wszystkich edycjach projektu wsparciem objęto ponad 700 podopiecznych MOPS w Iławie. Łączna kwota dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 2.711.605,14 zł. Zrealizowano szkolenia zawodowe oraz kursy dla 638 osób. Ze wsparcia asystentów rodzin skorzystało 57 rodzin. Stażem zawodowym objęto 29 osób.
Uczestnicy projektu:

 • podnieśli poziom własnej samooceny i motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej,
 • opracowali własne Indywidualne Plany Działania ustalające ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • przełamywali własne stereotypy i bariery społeczne oraz zawodowe,
 • uczyli się współpracy w grupie i funkcjonowania w otoczeniu,
 • zdobywali wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, pomocy przedmedycznej, zapobieganiu zachowaniom ryzykownym, opieki nad dziećmi.

W ramach projektu zrealizowano:

 • zajęcia nauki języka angielskiego,
 • warsztaty komputerowe z nauką wykorzystywania Internetu w życiu społecznym,
 • zajęcia rekreacyjne i sportowe (nordic walking, samoobrony, WenDo),
 • zajęcia warsztatowe i sportowe dla dzieci i młodzieży,
 • pikniki integracyjne, wyjazdy edukacyjno – integracyjne,
 • wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych,
 • warsztaty ABC Biznesu (zakładanie działalności gospodarczych oraz spółdzielni socjalnych),
 • działania promujące projekt.

Poniżej wybrane zdjęcia z kolejnych etapów Projektu.

 

Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego