07
CZE 2012

Piąta edycja aktywnych możliwości!

Projekt 5 edycjaZ przyjemnością informujemy, iż po raz piąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie. Tym razem przygotowaliśmy dla zainteresowanych osób: zajęcia „miękkie” z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym, indywidualne dyżury psychologa, podczas których będą mogli Państwo osobiście uzyskać wsparcie i poradę, grupowe zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich, ochrony zdrowia, higieny osobistej i diety żywieniowej, profilaktyki zachowań ryzykownych, kursy językowe.

 

 

efs

Z przyjemnością informujemy, iż po raz piąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie.
 
Tym razem przygotowaliśmy dla zainteresowanych osób:

 • zajęcia „miękkie” z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym;
 • indywidualne dyżury psychologa, podczas których będą mogli Państwo osobiście uzyskać wsparcie i poradę,
 • grupowe zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich; ochrony zdrowia, higieny osobistej i diety żywieniowej; profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • kursy językowe (język angielski i język niemiecki)
 • szkolenia zawodowe (od września 2012 r.), których tematyka zostanie ostatecznie określona w sierpniu tego roku,
 • kurs pierwszej pomocy,
 • dla wybranych rodzin wsparcie Asystenta Rodziny, a także Konferencja Grupy Rodzinnej,
 • uzupełnienie wykształcenia.

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest:

 • wsparcie w postaci wypłaty zasiłków celowych,
 • opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, aby ich opiekunowie mogli wziąć udział w projekcie,
 • integracyjne wyjazdy: do Aquaparku i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Okres realizacji zadań projektu ukierunkowanych na uczestników: czerwiec-grudzień 2012 roku.
Całkowita wartość projektu: 348 134,00 zł.
Liczba uczestników/uczestniczek: 62 osoby (w tym 31 w wieku 15-24 lata).