09
MAJ 2011

'Masz Okazję - Pomóż Sobie' - startujemy z IV edycją projektu

masz_okazje_pomoz_sobieCzwarta edycja projektu pt. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” przed nami. W tym roku iławski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje aktywizację 105 osób, w tym w ramach: kontraktów socjalnych 70 osób, w ramach Programu Aktywności Lokalnej 35 osób. Oprócz zajęć ze specjalistami różnych dziedzin, którzy poprowadzą zajęcia z podopiecznymi Ośrodka zaplanowano pomoc Asystentów Rodzinnych dla najbardziej potrzebujących rodzin, szereg zajęć integracyjnych, wyjazdy warsztatowe, wizyty w spółdzielni socjalnej, a także szkolenia zawodowe, których tak brakowało naszym podopiecznym w zeszłym roku. Więcej informacji na temat projektu: jego rekrutacji, realizacji i działań zostanie zaprezentowanych na stronie MOPS w Iławie. Prosimy zatem o baczne śledzenie naszego portalu.