22
LIP 2010

Start III edycji projektu systemowego Masz Okazję – Pomóż Sobie

3_edycja_rnd.jpg      8 lipca w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Iławie odbyły się pierwsze zajęcia dla 75 uczestników – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy podpisali z końcem czerwca kontrakty socjalne w III edycji projektu systemowego „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Kliknij tu, aby uzyskać dalszą część informacji.