22
LIP 2010

Ruszyła realizacja III edycji projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie”

 kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

     8 lipca w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Iławie odbyły się pierwsze zajęcia dla 75 uczestników – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy podpisali z końcem czerwca kontrakty socjalne w III edycji projektu systemowego „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zajęcia realizowane są z zakresu: psychologicznego, socjoterapeutycznego, prawnego, doradztwa zawodowego oraz korekcyjno – edukacyjnego. Ponadto podopieczni będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych dyżurów w/w zakresów specjalistycznych. Część uczestników weźmie udział w Szkole czynnej rodziny.
Po zakończeniu miękkiego modułu szkoleniowego kilkanaście osób zostanie skierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie na wybrane przez siebie szkolenia zawodowe.

Z kolei 14 lipca w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Obr. Westrerplatte 5 miało miejsce uroczyste spotkanie inaugurujące realizację Programu Aktywności Lokalnej. W tym roku Program podzielony jest na działania realizowane w Klubie Integracji Społecznej, w których uczestniczy 15 osób dorosłych, jak również w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej, przeznaczonych dla młodzieży liczącej 15 osób.
W Klubie Integracji Społecznej grupa zostanie objęta m.in. wsparciem psychologicznym, socjoterapeutycznym oraz prawnym. Poza tym podopieczni będą uczestniczyć w spotkaniach z wizażystą i dietetykiem. Program realizowany będzie do końca roku. W tym okresie, poza zajęciami, dla uczestników działań przewidziany został wyjazd o charakterze integracyjno – aktywizująco –  edukacyjno –  kulturalnym ze specjalistą survivale.
Z kolei działania kierowane dla młodzieży to m.in. spotkania z doradcą zawodowym, socjoterapeuta, kółko dziennikarskie i taneczne, zajęcia sportowe oraz muzyczne. Poza zajęciami przewidziany został wyjazd do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w III edycji projektu zapraszamy serdecznie do naszego Ośrodka – na pewno warto!
 

 

ISOprojekt

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego