17
GRU 2010

Podsumowanie kolejnego etapu projektu systemowego

podsumowanieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy realizacji III Edycji projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od lipca współpracował z Centrum Edukacji w Iławie Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Przez 6 miesięcy uczestnicy projektu – podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w warsztatach i indywidualnych konsultacjach. Łącznie zrealizowano 810 godz. zajęć treningowo-warsztatowych dla ponad 70 osób.

Podsumowanie tej części projektu odbyło się 13 grudnia w Restauracji IMD. Uroczystość uświetnił występ taneczny Klaudii i Dawida z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gracja”.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty.

 

Projekt systemowy „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.