28
SIE 2018

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Harmonogram wsparcia 7

projekt ilawa2

W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono następującego wsparcia uczestnikom projektu:

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny

LP Rodzaj wsparcia Termin Miejsce wsparcia
1

Praca socjalna,

w tym wsparcie finansowe

uczestników projektu

26.07.2018 r. – 31.08.2018 r.

 

27.07.2018 r.

30.08.2018 r.

Iława

kasa MOPS w Iławie,

godz. 10.30 - 13.30

2 Asystentura rodziny 26.07.2018 r. – 31.08.2018 r. Iława
3

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– doradztwo indywidualne

26.07.2018 r. – 30.08.2018 r.

 

MOPS w Iławie

ul. Grunwaldzka 6a

Wsparcie odbywało się

w godzinach 8.00 – 18.00

MOPS w Iławie
ul. Obr. Westerplatte 5
Wsparcie odbywało się

w godzinach 9.00 – 16.00

4

Akademia rodziny - wyjazd integracyjno-edukacyjny

21.08.2018 r. - 24.08.2018 r.

Ośrodek Wypoczynkowy w Pieckach

 

 Wszystkie zadania projektowe zostały zrealizowane.

projekt ilawa2