30
KWI 2018

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Harmonogram wsparcia 6

projekt ilawa2

W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny

LP Rodzaj wsparcia Termin Miejsce wsparcia
1

Praca socjalna,

w tym wsparcie finansowe

uczestników projektu

29.03.2018 r. – 27.04.2018 r.

 

29.03.2018 r.

26.04.2018 r.

Iława

kasa MOPS w Iławie,

godz. 10.30 - 13.30

2 Asystentura rodziny 29.03.2018 r. – 27.04.2018 r. Iława
3

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– doradztwo indywidualne

 

- trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich

05.04.2018 r. – 27.04.2018 r.

 

16.04.2018 r. - 20.04.2018 r.

23.04.2018 r. - 27.04.2018 r.

MOPS w Iławie

ul. Grunwaldzka 6a

Wsparcie odbywało się

w godzinach 8.00 – 18.00

MOPS w Iławie
ul. Obr. Westerplatte 5
Wsparcie odbywało się

w godzinach 9.00 – 16.00

W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie w postaci:

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin:

  • doradztwo indywidualne (w trakcie, od 5.04.2018 r. do sierpień 2018 r.);
  • trening kompetencji życiowych (07.05.2018 r. - 18.05.2018 r.);
  • trening kompetencji rodzicielskich (czerwiec 2018 r.).

2. Akademia rodziny:

  • wyjazd szkoleniowo - integracyjny (przełom czerwca i lipca 2018 r.);
  • piknik rodzinny (przełom maja i czerwca 2018 r.).

projekt ilawa2