28
MAR 2018

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Harmonogram wsparcia 5

projekt ilawa2

W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

 

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny

 

LP Rodzaj wsparcia Termin Miejsce wsparcia
1

Praca socjalna, w tym wsparcie

finansowe uczestników projektu

01.02.2018 r. – 28.03.2018 r.

29.03.2018 r.

Iława

kasa MOPS w Iławie,

godz. 10.30 - 13.30

2 Asystentura rodziny 01.02.2018 r. – 28.03.2018 r. Iława
3

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– doradztwo indywidualne

01.02.2018 r. – 16.02.2018 r.

MOPS w Iławie
ul. Obr. Westerplatte 5

i ul. Grunwaldzka 6a.
Wsparcie odbywało się

w godzinach 14.30 – 16.45

W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie w postaci:

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin:

  • doradztwo indywidualne (05.04.2018 r. - sierpień  2018 r.);
  • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich (16-20.04.2018 r. i 23-27.04.2018 r.);
  • trening kompetencji życiowych (maj 2018 r.);
  • trening kompetencji rodzicielskich (czerwiec 2018 r.).

2. Akademia rodziny:

  • wyjazd szkoleniowo - integracyjny (lipiec 2018 r.);
  • piknik rodzinny (przełom maja i czerwca 2018 r.).

projekt ilawa2