30
STY 2018

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Harmonogram wsparcia 4

projekt ilawa2

W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny

LP Rodzaj wsparcia Termin Miejsce wsparcia
1

Praca socjalna, w tym wsparcie

finansowe uczestników projektu

30.11.2017 r. – 30.01.2018 r.

15.12.2017 r.

Iława

kasa MOPS w Iławie,

godz. 10.30 - 13.30

2 Asystentura rodziny 30.11.2017 r. – 30.01.2018 r. Iława
3

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– doradztwo indywidualne

od 30.11.2017 r. - nadal

MOPS w Iławie
ul. Obr. Westerplatte 5

i ul. Grunwaldzka 6a.
Wsparcie odbywa się

w godzinach 8.00 – 18.00

W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie w postaci:

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin:

  • doradztwo indywidualne (styczeń - luty 2018 r.).

projekt ilawa2