29
LIS 2017

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Harmonogram wsparcia 3

projekt ilawa2

W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny

LP Rodzaj wsparcia Termin Miejsce wsparcia
1

Praca socjalna, w tym wsparcie

finansowe uczestników projektu

28.10.2017 r. – 29.11.2017 r.

27.11.2017 r.

Iława

kasa MOPS w Iławie,

godz. 10.30 - 13.30

2 Asystentura rodziny 28.10.2017 r. – 29.11.2017 r. Iława
3

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– trening kompetencji rodzicielskich

Grupa 1. 06.11. – 10.11.2017 r.
Grupa 2. 13.11. – 17.11.2017 r.

MOPS w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5

godz. 8.00 – 15.00

w dn. 10.11.2017 r. budynek

MOPS w Iławie przy

ulicy Grunwaldzkiej 6a
godz. 8.00 – 15.00

4

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– doradztwo indywidualne

od 02.11.2017 r. - nadal

MOPS w Iławie
ul. Obr. Westerplatte 5

i ul. Grunwaldzka 6a.
Wsparcie odbywa się

w godzinach 8.00 – 18.00

W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie w postaci:

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin:

  • doradztwo indywidualne (grudzień 2017 r.).

projekt ilawa2