27
PAZ 2017

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Harmonogram wsparcia 2

projekt ilawa2

W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny

LP Rodzaj wsparcia Termin Miejsce wsparcia
1

Praca socjalna, w tym wsparcie

finansowe uczestników projektu

28.07.2017 r. – 27.10.2017 r.
22.08.2017 r.
27.09.2017 r.
23.10.2017 r.

Iława

kasa MOPS w Iławie,

godz. 10.30 - 13.30

2 Asystentura rodziny 28.07.2017 r. – 27.10.2017 r. Iława
3 Akademia rodziny – wyjazd integracyjno - edukacyjny 30.08.2017 r. – 02.09.2017 r.

Ośrodek Wczasowy

11 – 710 Piecki

ul. Zwycięstwa 60

wyjazd w dn. 30.08.2017 r.

ok. godz. 9.30
powrót w dn. 02.09.2017 r.

ok. godz. 18.00

4 Akademia rodziny – piknik rodzinny 15.09.2017 r.

Plac przy budynku MOPS w Iławie,

ul. Obrońców Westerplatte 5

5

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– trening kompetencji społecznych

i relacji partnerskich

Grupa 1. 18.09. – 22.09.2017 r.
Grupa 2. 25.09. – 29.09.2017 r.
MOPS w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5
6

Ścieżka wsparcia dla rodzin

– trening kompetencji życiowych

Grupa 1. 19.09. – 22.09.2017 r.

i dn. 02.10.2017 r.
Grupa 2. 25.09. – 29.09.2017 r.

MOPS w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5

Dnia 20.09.2017 r. zajęcia grupy

1. odbyły się w budynku MOPS

w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6a
godz. 8.00 – 15.00

 

W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie w postaci:

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin:

  • trening kompetencji rodzicielskich (listopad 2017 r.);
  • doradztwo indywidualne (listopad – grudzień 2017 r.).

projekt ilawa2