12
WRZ 2018

Aktywni i kompetentni w Iławie

aktywni rnd

Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Miejską Iława realizuje projekt „Aktywni i kompetentni w Iławie”, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, zamieszkałych na ternie Iławy. Na poprawę swojego sytuacji społecznej i zawodowej mają szanse 23 osoby.

Uczestnicy projektu skorzystają z porad, szkoleń, kursów oraz wsparcia socjalnego, dzięki którym łatwiej znajdą pracę lub poprawią swoją sytuację życiową.

Projekt potrwa do lipca 2019 roku. Jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 64 lat.

 Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć na:

  • grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, brokerem edukacyjnym, pracownicy socjalni;
  • usługi pośrednictwa pracy;
  • wsparcie socjalne.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego u pracowników socjalnych MOPS w Iławie: Agnieszki Łapińskiej i Anety Nicy (budynek Ośrodka przy ulicy Grunwaldzkiej 6A, pokój 102 na I piętrze).

Wartość projektu wynosi: 413 895,20 zł.

Wkład pochodzący z UE: 351 810,92 zł.

Wkład własny: 62 084,28 zł.

Pobierz formularz rekrutacyjny przystąpienia do projektu (PDF)

logo projekt bz