21
LUT 2024

Regulamin rekrutacji
i udziału w Programie
Asystent Osobisty Osoby
z Niepełnosprawnością - edycja 2024

Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”- edycja 2024” w Gminie Miejskiej Iława realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

Pobierz dokument

AOON

Opracowanie: Marta Szostak