25
MAR 2024

Regulamin: Opieka wytchnieniowa
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zarządzenie Nr 16/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Gminie Miejskiej Iława realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

Pobierz dokument

Opracowała: Anna Szubring-Kozłowska