06
CZE 2024

Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2021–2025. Edycja 2024

Wieloletni rządowy program
SENIOR+
na lata 2021 – 2025

Gmina Miejska Iława po raz kolejny przystąpiła do realizacji  rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2024 - edycja 2024, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

Głównym celem Programu jest stworzenie osobom w wieku 60+ miejsca i warunków do wspólnego spędzania czasu oraz podejmowania inicjatyw. Realizowane zajęcia pozwolą zaspokoić  potrzeby społeczne, kulturalne, edukacyjne i psychofizyczne. Działania klubu umożliwią uczestnikom kulturalne spędzanie czasu wolnego, przeciwdziałają samotności i sprzyjają integracji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie będzie realizował Program w istniejącym Klubie Seniora w Centrum Aktywności Lokalnej – Iława ul. Wiejska 2D.

DOFINANSOWANIE  - 30.960,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 66.960,00 zł

Więcej informacji nt. Programu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Danuta Nastaj, tel. 509 679 913;

- Janina Koczkodon, tel. 89 649 97 25.

Opracowanie: Danuta Nastaj