07
LUT 2024

Program: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
finansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 - finansowany jest ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława.
Gmina Miejska Iława przystępuje do realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym budżetu Gminy Miejskiej Iława.

Celem Programu jest wsparcie:

  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające łącznie wskazania w pkt. 7 i 8 orzeczenia,
  • członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia

poprzez możliwość uzyskania:

  • usługi opieki wytchnieniowej, w sytuacji nagłej lub w razie uzasadnionej potrzeby,
  • wsparcia specjalistycznego,
  • wsparcia społeczno-kulturalnego.

Adresatami Programu są:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ,
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj.   konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • członkowie rodzin lub opiekunowie świadczący bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

Wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława przysługuje wyłącznie w przypadku wspólnego zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna z osobą niepełnosprawną na terenie miasta Iławy.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Anną Szubring -Kozłowską

tel. (89) 649-97-25, email: a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl

 
Opracowanie: Anna Szubring-Kozłowska