07
CZE 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
Moduł II

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Moduł II

Gmina Miejska Iława przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 80% kosztów. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

Celem Modułu II Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępności do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Adresatami Programu są mieszkańcy miasta Iławy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Modułu II zaplanowany jest zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz dofinansowanie kosztów użytkowania tych urządzeń, tj. połączenia ze stale gotową do interwencji centralą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. Osoby do kontaktu:

- Iwona Warmińska - Krajewska, tel. 89 649 97 23, e-mail: i.warminska-krajewska@mops.ilawa.pl;

- Aneta Nica, tel. 89 649 97 22, e-mail: pomoc@mops.ilawa.pl.

Opracowanie: Aneta Nica