30
SIE 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gmina Miejska Iława przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program jest finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
Głównym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Miejskiej Iława, a także poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
Adresatami Programu są mieszkańcy miasta Iława w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Gmina Miejska Iława w ramach Programu realizować będzie dwa Moduły:

Moduł I:

1. Wsparcie społeczne:
- uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.);
- informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.

2. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
- pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
- pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
- zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
- zakup oraz dostarczanie seniorom ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
- wsparcie seniorów objętych usługami w ramach Modułu I programu w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
- wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
- dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
- pomoc / towarzyszenie w zakresie realizacji recept,
- pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy,
- pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu,
- pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora, tzw. usługi sąsiedzkie.

Moduł ten będzie realizowany we współpracy z wolontariuszami, których koordynacją i organizacją pracy zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
Całkowita wartość na realizację Modułu I wynosi 6.063,75 zł. Kwota dofinansowania ze środków budżetu Państwa - 4.851,00 zł.
Ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława wynosi 1.212,75 zł.

Moduł II:

– poprawa bezpieczeństwa seniora poprzez zaopatrzenie i użytkowanie „opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa”, polegająca na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym.

Całkowita wartość na realizację Modułu II wynosi 98.198,75 zł. Kwota dofinansowania ze środków budżetu Państwa - 78.559,00 zł.
Ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława wynosi 19.639,75 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. Osoby do kontaktu:

- moduł I - Danuta Nastaj, tel. 89 649 97 21,

- moduł II - Aneta Nica tel. 89 649 97 22.