19
KWI 2022

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022


 

Gmina Miejska Iława przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

Głównym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Miejskiej Iława, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są mieszkańcy miasta Iława w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia oraz prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Gmina Miejska Iława w ramach Programu realizować będzie dwa Moduły:

  • Moduł I – zapewnienie usługi wsparcia poprzez:

- wsparcie społeczne,

- ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,

- wsparcie psychologiczne,

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł ten będzie realizowany we współpracy z wolontariuszami, których koordynacją i organizacją pracy zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

  • Moduł II – poprawa bezpieczeństwa seniora poprzez zaopatrzenie w tzw. „opaski bezpieczeństwa”, co pozwoli na świadczenie opieki na odległość.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. Osoby do kontaktu:

- moduł I - Danuta Nastaj, tel. 89 649 97 21,

- moduł II - Aneta Nica tel. 89 649 97 25, Grażyna Kemska, tel. 89 649 97 22.