01
GRU 2020

Opieka wytchnieniowa. Przygotowanie

 opiekaw-big21

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przygotowuje się do złożenia wniosku na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

Dotychczas głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2019.1172 ze zmianami) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, po jego zatwierdzeniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W związku z tym zachęcamy osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

– Agnieszką Łapińską lub Anetą Nicą: tel. 89 649 97 25

lub e-mail: agnieszka@mops.ilawa.pl; a.nica@mops.ilawa.pl

W związku z koniecznością przygotowania wniosku na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 7 grudnia 2020 roku, do godziny 12.00.