02
KWI 2020

Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

opiekaw-big

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2019.1172 ze zmianami),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do omawianego Programu, w związku z tym zachęcamy osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie (karta zgłoszeniowa do Programu w załączniku do artykułu).

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 10 kwietnia 2020 roku, do godziny 15.15.

Wykaz rejonów opiekuńczych MOPS w Iławie znajdziecie Państwo tutaj: https://www.mops.ilawa.pl/dzialalnosc-mops/do-kogo-sie-zwrocic-w-mops-w-ilawie/do-kogo-sie-zwrocic-po-pomoc.html

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Kartę zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa można pobrać tutaj: Pobierz kartę.