30
SIE 2023

Nabór wniosków - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub opiekunów dzieci do 16 r.ż. z niepełnosprawnością, aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 8 września 2023 r. do godziny 1200.

Do karty należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

Karta zgłoszenia do programu w załączeniu do niniejszej informacji lub do pobrania w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Informacje na temat programu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie ul. Grunwaldzka 6A, pokój 8 lub pod numerem telefonu 89 649 97 18 lub e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Opracowanie: Marta Szostak