13
MAR 2013

Program wspierania rodziny na lata 2013-2015

POLITYKA SPOŁECZNA

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY w Gminie Miejskiej Iława

na lata 2013 - 2015

Poniżej można się zapoznać ze skanem dokumentu pn. Program wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2013 - 2015. Celem opracowania Programu było zdefiniowanie kierunków działań zmierzających do stworzenia warunków właściwych dla należytego rozwoju rodziny i opieki nad dziećmi, a w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.