23
LUT 2024

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej instytucji oraz swoich kompetencji.

Otwórz dokument: Standardy ochrony małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie